پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور

مشاهده کل اخبار