آخرین اخبار منتشر شده در دسته بندی همایش هاhttp://www.omrannews.irآخرین اخبار صنعت ساخت و عمران و معماری و اطلاعات در مورد همایش ها و نمایشگاه هاfa-IRCopyright (C) 2014 http://www.omrannews.irنخستین کنفرانس سراسری بررسی نقش مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تحقق اقتصاد مقاومتی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16456/نخستین کنفرانس سراسری بررسی نقش مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تحقق اقتصاد مقاومتی1396/8/21 17:21۱۹ آبان، روز جهانی علم گرامی باد[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16446/۱۹ آبان، روز جهانی علم گرامی باد1396/8/19 20:48ششمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نفت، گاز پالایش و پتروشیمی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16410/ششمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نفت، گاز پالایش و پتروشیمی1396/8/11 10:33سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16395/سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران 1396/8/2 22:46هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ‌های نوین[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16365/هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ‌های نوین1396/7/13 00:44هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16337/هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396/7/7 01:08پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16315/پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی 1396/6/29 12:54اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16306/اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته1396/6/25 20:57دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16256/دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری1396/6/19 14:02پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16250/پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1396/6/19 12:53پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16229/پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور1396/6/19 10:35فراخوان مقاله مجله‌ی مهندسی عمران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16226/فراخوان مقاله مجله‌ی مهندسی عمران 1396/6/19 10:12هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16204/هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1396/6/19 08:17کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16171/کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام 1396/6/7 00:02اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16161/اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران1396/6/6 12:41سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16134/سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 1396/6/2 13:54اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16123/اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری 1396/5/28 13:13دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396 [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16096/دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396 1396/5/21 16:03دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16064/دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار 1396/5/19 16:10کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16008/کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها 1396/5/1 18:37مجله بین المللی تولید مثل زیست پزشکی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15993/مجله بین المللی تولید مثل زیست پزشکی1396/4/31 21:47نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017)[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15978/نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017)1396/4/24 12:58فراخوان فصلنامه پرستاری دیابت زابل[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15953/فراخوان فصلنامه پرستاری دیابت زابل1396/4/16 22:08اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15931/اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی1396/4/11 01:07هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15893/هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396/4/7 16:55هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15837/هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران 1396/3/24 15:41دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15802/دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران1396/3/17 11:47دهمین کنفرانس بینائی ماشین و پردازش تصویر ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15794/دهمین کنفرانس بینائی ماشین و پردازش تصویر ایران 1396/3/11 23:45دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15778/دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس1396/3/9 09:19فراخوان دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15755/فراخوان دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1396/2/31 17:35دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15743/دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران1396/2/25 17:07دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15735/دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی 1396/2/25 16:21اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15717/اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 1396/2/25 15:35چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15699/چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران 1396/2/19 16:37دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15668/دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری 1396/2/13 14:52پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15651/پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو 1396/2/12 10:46نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15634/نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396/2/4 23:41فصلنامه متن پژوهی ادبی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15620/فصلنامه متن پژوهی ادبی1396/1/28 15:43اولین همایش استانی آموزش ریاضی [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15614/اولین همایش استانی آموزش ریاضی 1396/1/27 19:51بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15580/بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران 1396/1/26 19:20فراخوان مقاله مجله‌ی مهندسی عمران[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15552/فراخوان مقاله مجله‌ی مهندسی عمران1396/1/16 14:13پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15485/پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی 1395/12/25 11:22عضویت رسمی مرکز علمی کاربردی صنایع خیام الکتریک [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15408/عضویت رسمی مرکز علمی کاربردی صنایع خیام الکتریک 1395/12/19 11:56نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15391/نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری 1395/12/17 11:55ثبت نام ویژه کاربران سیویلیکا دربیست و دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ایران[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15376/ثبت نام ویژه کاربران سیویلیکا دربیست و دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ایران1395/12/13 23:45فراخوان دوفصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15357/فراخوان دوفصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی1395/12/10 12:06شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15334/شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران 1395/12/6 00:08دو فصلنامه ماشین های کشاورزی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15309/دو فصلنامه ماشین های کشاورزی1395/12/3 11:42فراخوان مقاله مجله‌ی مهندسی عمران[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15280/فراخوان مقاله مجله‌ی مهندسی عمران1395/11/28 11:33چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15261/چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»1395/11/25 16:18