آخرین اخبار منتشر شده در دسته بندی همایش هاhttp://www.omrannews.irآخرین اخبار صنعت ساخت و عمران و معماری و اطلاعات در مورد همایش ها و نمایشگاه هاfa-IRCopyright (C) 2014 http://www.omrannews.irکنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/16008/کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها 1396/5/1 18:37مجله بین المللی تولید مثل زیست پزشکی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15993/مجله بین المللی تولید مثل زیست پزشکی1396/4/31 21:47نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017)[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15978/نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017)1396/4/24 12:58فراخوان فصلنامه پرستاری دیابت زابل[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15953/فراخوان فصلنامه پرستاری دیابت زابل1396/4/16 22:08اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15931/اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی1396/4/11 01:07هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15893/هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396/4/7 16:55هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15837/هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران 1396/3/24 15:41دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15802/دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران1396/3/17 11:47دهمین کنفرانس بینائی ماشین و پردازش تصویر ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15794/دهمین کنفرانس بینائی ماشین و پردازش تصویر ایران 1396/3/11 23:45دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15778/دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس1396/3/9 09:19فراخوان دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15755/فراخوان دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1396/2/31 17:35دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15743/دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران1396/2/25 17:07دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15735/دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی 1396/2/25 16:21اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15717/اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 1396/2/25 15:35چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15699/چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران 1396/2/19 16:37دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15668/دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری 1396/2/13 14:52پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15651/پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو 1396/2/12 10:46نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15634/نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها1396/2/4 23:41فصلنامه متن پژوهی ادبی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15620/فصلنامه متن پژوهی ادبی1396/1/28 15:43اولین همایش استانی آموزش ریاضی [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15614/اولین همایش استانی آموزش ریاضی 1396/1/27 19:51بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15580/بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران 1396/1/26 19:20فراخوان مقاله مجله‌ی مهندسی عمران[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15552/فراخوان مقاله مجله‌ی مهندسی عمران1396/1/16 14:13پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15485/پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی 1395/12/25 11:22عضویت رسمی مرکز علمی کاربردی صنایع خیام الکتریک [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15408/عضویت رسمی مرکز علمی کاربردی صنایع خیام الکتریک 1395/12/19 11:56نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15391/نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری 1395/12/17 11:55ثبت نام ویژه کاربران سیویلیکا دربیست و دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ایران[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15376/ثبت نام ویژه کاربران سیویلیکا دربیست و دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ایران1395/12/13 23:45فراخوان دوفصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15357/فراخوان دوفصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی1395/12/10 12:06شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15334/شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران 1395/12/6 00:08دو فصلنامه ماشین های کشاورزی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15309/دو فصلنامه ماشین های کشاورزی1395/12/3 11:42فراخوان مقاله مجله‌ی مهندسی عمران[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15280/فراخوان مقاله مجله‌ی مهندسی عمران1395/11/28 11:33چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15261/چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»1395/11/25 16:18سومین همایش ملی باستان شناسی ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15238/سومین همایش ملی باستان شناسی ایران 1395/11/21 12:50سومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15221/سومین همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها 1395/11/18 16:27فصلنامه دامپزشکی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15204/فصلنامه دامپزشکی1395/11/16 10:56بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15190/بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران 1395/11/16 10:33دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15155/دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک 1395/11/12 18:17سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15123/سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی 1395/11/9 12:01دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15093/دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی 1395/11/9 09:49پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15075/پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران 1395/11/7 11:12دهمین کنفرانس داده کاوی ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15046/دهمین کنفرانس داده کاوی ایران 1395/11/2 14:44مجله نخبگان علوم و مهندسی[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15030/مجله نخبگان علوم و مهندسی1395/10/30 09:48هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15018/هفتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه 1395/10/27 21:36اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/15004/اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم1395/10/27 10:20همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/14960/همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی 1395/10/22 10:46نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/14945/نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو1395/10/18 12:04اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/14920/اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی 1395/10/15 17:31همایش منطقه ای معماری، شهر، پایداری[...]]]>http://www.omrannews.ir/news/14906/همایش منطقه ای معماری، شهر، پایداری1395/10/15 12:48سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/14890/سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی 1395/10/14 10:43شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/14849/شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران 1395/10/7 14:45چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران [...]]]>http://www.omrannews.ir/news/14847/چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران 1395/10/7 14:34